מחירון

  בסניף איכילוב (בני ברק) וראש העין אין הסדר עם קופ"ח מכבי.

ביטוח / שירות
מכבי שלי
פתיחת תיק
0
חיסון צהבת A לילד
26
דלקת מוח יפנית
26
צהבת B מבוגר
26
צהבת B ילד
26
צהבת B מבוגר scibvac
26
צהבת A מבוגר
26
דיפטריה טטנוס
26
קדחת צהובה
26
שיתוק ילדים פוליו
26
מנינגיטיס דלקת קרום המוח
26
טיפואיד הבטן
26
כלבת
26
בוסטריקס
26
אבעבועות רוח
26
MMR
26
MMRV
26
טיפוס הבטן + צהבת A
26
מבוגר TBE חיסון*
26
ילד TBE חיסון*
26
ביטוח / שירות
מכבי כסף/זהב
פתיחת תיק
53.70
חיסון צהבת A לילד
37
דלקת מוח יפנית
194.60
צהבת B מבוגר
25.60
צהבת B ילד
25.60
צהבת B מבוגר scibvac
25.60
צהבת A מבוגר
46.50
דיפטריה טטנוס
25.60
קדחת צהובה
94.30
שיתוק ילדים פוליו
25.60
מנינגיטיס דלקת קרום המוח
75.20
טיפואיד הבטן
32.20
כלבת
44.20
בוסטריקס
37
אבעבועות רוח
71.60
MMR
25.60
MMRV
93.10
טיפוס הבטן + צהבת A
64.50
מבוגר TBE חיסון*
218.50
ילד TBE חיסון*
218.50
ביטוח / שירות
מאוחדת שיא/עדיף
פתיחת תיק
24
חיסון צהבת A לילד
25
דלקת מוח יפנית
59
צהבת B מבוגר
13
צהבת B ילד
13
צהבת B מבוגר scibvac
13
צהבת A מבוגר
25
דיפטריה טטנוס
4
קדחת צהובה
35
שיתוק ילדים פוליו
12
מנינגיטיס דלקת קרום המוח
35
טיפואיד הבטן
20
כלבת
30
בוסטריקס
21
אבעבועות רוח
-
MMR
14
MMRV
-
טיפוס הבטן + צהבת A
36
מבוגר TBE חיסון*
59
ילד TBE חיסון*
59
ביטוח / שירות
לאומית זהב
פתיחת תיק
35
חיסון צהבת A לילד
-
דלקת מוח יפנית
20
צהבת B מבוגר
20
צהבת B ילד
20
צהבת B מבוגר scibvac
20
צהבת A מבוגר
20
דיפטריה טטנוס
20
קדחת צהובה
20
שיתוק ילדים פוליו
20
מנינגיטיס דלקת קרום המוח
20
טיפואיד הבטן
20
כלבת
20
בוסטריקס
20
אבעבועות רוח
20
MMR
20
MMRV
20
טיפוס הבטן + צהבת A
-
מבוגר TBE חיסון*
20
ילד TBE חיסון*
20
ביטוח / שירות
לאומית כסף
פתיחת תיק
35
חיסון צהבת A לילד
-
דלקת מוח יפנית
170
צהבת B מבוגר
30
צהבת B ילד
30
צהבת B מבוגר scibvac
30
צהבת A מבוגר
50
דיפטריה טטנוס
30
קדחת צהובה
80
שיתוק ילדים פוליו
30
מנינגיטיס דלקת קרום המוח
50
טיפואיד הבטן
30
כלבת
30
בוסטריקס
30
אבעבועות רוח
60
MMR
30
MMRV
80
טיפוס הבטן + צהבת A
-
מבוגר TBE חיסון*
190
ילד TBE חיסון*
190
ביטוח / שירות
כללית מושלם
פתיחת תיק
33
חיסון צהבת A לילד
22
דלקת מוח יפנית
109
צהבת B מבוגר
14
צהבת B ילד
-
צהבת B מבוגר scibvac
14
צהבת A מבוגר
22
דיפטריה טטנוס
7
קדחת צהובה
51
שיתוק ילדים פוליו
11
מנינגיטיס דלקת קרום המוח
46
טיפואיד הבטן
18
כלבת
22
בוסטריקס
20
אבעבועות רוח
-
MMR
10
MMRV
-
טיפוס הבטן + צהבת A
39
מבוגר TBE חיסון*
50
ילד TBE חיסון*
50
ביטוח / שירות
כללית פלטינום
פתיחת תיק
0
חיסון צהבת A לילד
20
דלקת מוח יפנית
20
צהבת B מבוגר
14
צהבת B ילד
-
צהבת B מבוגר scibvac
14
צהבת A מבוגר
20
דיפטריה טטנוס
7
קדחת צהובה
20
שיתוק ילדים פוליו
11
מנינגיטיס דלקת קרום המוח
20
טיפואיד הבטן
18
כלבת
20
בוסטריקס
20
אבעבועות רוח
-
MMR
10
MMRV
-
טיפוס הבטן + צהבת A
20
מבוגר TBE חיסון*
20
ילד TBE חיסון*
20
ביטוח / שירות
פרטי
פתיחת תיק
165
חיסון צהבת A לילד
110
דלקת מוח יפנית
510
צהבת B מבוגר
85
צהבת B ילד
65
צהבת B מבוגר scibvac
85
צהבת A מבוגר
160
דיפטריה טטנוס
45
קדחת צהובה
285
שיתוק ילדים פוליו
60
מנינגיטיס דלקת קרום המוח
130
טיפואיד הבטן
90
כלבת
110
בוסטריקס
110
אבעבועות רוח
200
MMR
100
MMRV
255
טיפוס הבטן + צהבת A
200
מבוגר TBE חיסון*
515
ילד TBE חיסון*
700

המחיר עבור מנה בודדת של חיסון

נגישות